På lag med miljøet

Produksjon og transport gir store belastninger på miljøet. Vi streber derfor alltid etter å oppfordre kundene våre til å handle i god tid for å unngå bruk av flytransport. For å unngå unødvendig forsøpling av miljøet, er vi også opptatt av å anbefale kvalitetsprodukter med høy bruksverdi.
Vi tar produktsikkerhet på alvor og skaffer produkttester og sertifiseringer når kunden ønsker disse, og ved høy-risiko anskaffelser er vi nøye med å opplyse kunden om eventuelle risikoer og veilede kunden gjennom prosessen.


ISO 9001

Vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den. ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelse.

Dette sertifikatet er et krav til miljøsystem som gjør oss i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.


Mennesker

Vi jobber for andel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, utvikling og miljø. Den beste måten vi kan påvirke menneskerettigheter i hele leverandørkjeden er å betale en rettferdig pris, og bestille varer i god tid for å forhindre ufrivillig overtid.

Etisk handel
Det finnes alltid noen som kan tilby varen raskere eller billigere, men til hvilken kost? Sammen jobber alle "goshere" mot en rettferdig verdikjede i alle ledd - som motarbeider dårlige arbeidsvilkår, underbetaling av fabrikkarbeidere og misbruk av overtidsjobbing.

Les våre etiske retningslinjer HER